Slican PMS - 08

Телефонна централа за 2 градски и 6 вътреши линии, Без възможност за разширение, Произведено в Полша.

250.00лв. с ДДС - в наличностSlican ITS-0106 IP PBX

Имате нужда от по-достъпни телефонни разговори във вашият дом или офис. Интернет и VoIP технологията дават възможност, а ние Ви предлагаме решение. Икономична IP телефонна централа- всичко, от което имате нужда е интернет. Една аналогова външна линия (FXO port) и 2 IP външни линии (IPO ports), 6 аналогови вътрешни линии (FXS subscribers) и 1 вътрешна IP линия (IPS subscriber) - като стандарт в ITS-0106. Вие можете да свързвате към ITS всеки SIP телефон, обикновенни телефонни апарати и факс апарати или софтуерни приложения.

Лесна за инсталация и интуитивна употреба, on-line достъп за програмиране иподдръжка през WEB приложение, малки размери и ниска консумация на енергия -предимства, които няма да откриете в други телефонни централи.

Параметри и възможности на ITS-0106 IP PBX:

 • 6 аналогови вътрешни линии (FXS port) и 1 IP вътрешна линия (IPS port)
 • 1 аналогова външна линия (FXO port) and 2 IP външни линии (IPO ports)
 • Лесна за инсталация (Plug & Play)
 • Отдалечена настройка през LAN или Internet мрежа
 • Поддръжка на VoIP-SIP свързване (VoIP телефони или софтуерни приложения поддържащи SIP протокол)
 • Работа с аналогови телефонни апарати (като 2023ID-XL) и възможнжст за включване на Slican BRV and Slican SKD серии домофонни системи
 • Възможност за работа с до 2 VoIP доставчика едновременно
 • 3 DISA съобщения стандартно с възможнжст за запис на индивидуални.
 • CLIP
 • HOLD
 • MoH
 • LCR
 • Cost control - ability to configure permissions (restrictions) for outgoing and incoming calls
 • call forwarding
 • call user group
 • 3PTY calls
 • Ралзични типове позвъняване за вътрешни и външни повиквания
 • Автоматична смяна на режимите (дневен / нощен)
 • Компактна кутия за монтаж на стена (191x111x36 mm)
 • Ниска консумация на енергия 3W (stand-by mode) до 11W (calling to all subscribers in ITS IP PBX)

330.00лв. с ДДС - с доставка


Slican ITS-0206 IP PBX

Имате нужда от по-достъпни телефонни разговори във вашият дом или офис. Интернет и VoIP технологията дават възможност, а ние Ви предлагаме решение. Икономична IP телефонна централа- всичко, от което имате нужда е интернет. Две аналогови външни линии (FXO port) и 2 IP външни линии (IPO ports), 6 аналогови вътрешни линии (FXS subscribers) и 1 вътрешна IP линия (IPS subscriber) - като стандарт в ITS-0106. Вие можете да свързвате към ITS всеки SIP телефон, обикновенни телефонни апарати и факс апарати или софтуерни приложения.

Лесна за инсталация и интуитивна употреба, on-line достъп за програмиране иподдръжка през WEB приложение, малки размери и ниска консумация на енергия -предимства, които няма да откриете в други телефонни централи.

Параметри и възможности на ITS-0206 IP PBX:

 • 6 аналогови вътрешни линии (FXS port) и 1 IP вътрешна линия (IPS port)
 • 2 аналогови външнни линии (FXO port) and 2 IPвъншни линии (IPO ports)
 • Лесна за инсталация (Plug & Play)
 • Отдалечена настройка през LAN или Internet мрежа
 • Поддръжка на VoIP-SIP свързване (VoIP телефони или софтуерни приложения поддържащи SIP протокол)
 • Работа с аналогови телефонни апарати (като 2023ID-XL) и възможнжст за включване на Slican BRV and Slican SKD серии домофонни системи
 • Възможност за работа с до 2 VoIP доставчика едновременно
 • 3 DISA съобщения стандартно с възможнжст за запис на индивидуални.
 • CLIP
 • HOLD
 • MoH
 • LCR
 • Cost control - ability to configure permissions (restrictions) for outgoing and incoming calls
 • call forwarding
 • call user group
 • 3PTY calls
 • Ралзични типове позвъняване за вътрешни и външни повиквания
 • Автоматична смяна на режимите (дневен / нощен)
 • Компактна кутия за монтаж на стена (191x111x36 mm)
 • Ниска консумация на енергия 3W (stand-by mode) до 11W (calling to all subscribers in ITS IP PBX)

390.00лв. с ДДС - с доставка


Slican ITS-0286 IP PBX

Имате нужда от по-достъпни телефонни разговори във вашият дом или офис. Интернет и VoIP технологията дават възможност, а ние Ви предлагаме решение. Икономична IP телефонна централа- всичко, от което имате нужда е интернет. Две аналогови външни линии (FXO port) и 2 IP външни линии (IPO ports), 6 аналогови вътрешни линии (FXS subscribers) и 1 вътрешна IP линия (IPS subscriber) - като стандарт в ITS-0106. Вие можете да свързвате към ITS всеки SIP телефон, обикновенни телефонни апарати и факс апарати или софтуерни приложения.

Лесна за инсталация и интуитивна употреба, on-line достъп за програмиране иподдръжка през WEB приложение, малки размери и ниска консумация на енергия -предимства, които няма да откриете в други телефонни централи.

Параметри и възможности на ITS-0286 IP PBX:

 • 6 аналогови вътрешни линии (FXS port) и 8 IP вътрешна линия (IPS port)
 • 2 аналогови външнни линии (FXO port) and 6 IPвъншни линии (IPO ports)
 • Лесна за инсталация (Plug & Play)
 • Отдалечена настройка през LAN или Internet мрежа
 • Поддръжка на VoIP-SIP свързване (VoIP телефони или софтуерни приложения поддържащи SIP протокол)
 • Работа с аналогови телефонни апарати (като 2023ID-XL) и възможнжст за включване на Slican BRV and Slican SKD серии домофонни системи
 • Възможност за работа с до 2 VoIP доставчика едновременно
 • 3 DISA съобщения стандартно с възможнжст за запис на индивидуални.
 • CLIP
 • HOLD
 • MoH
 • LCR
 • Cost control - ability to configure permissions (restrictions) for outgoing and incoming calls
 • call forwarding
 • call user group
 • 3PTY calls
 • Ралзични типове позвъняване за вътрешни и външни повиквания
 • Автоматична смяна на режимите (дневен / нощен)
 • Компактна кутия за монтаж на стена (191x111x36 mm)
 • Ниска консумация на енергия 3W (stand-by mode) до 11W (calling to all subscribers in ITS IP PBX)

450.00лв. с ДДС - с доставка


Slican MAC 6400

Телефонна централа с 4 външни PSTN линии, 112 вътрешни линии.Възможност за разширение до 80 PSTN линии / 160 аналогови вътрешни линии. Вграден GSM Gataway за 2 SIM карти с разширение до . PATHFINDER - Автоматично рутиране на входящите повиквания спрямо техният CLIP и/или по избраният номер. LCR - Рутиране на изходящите повиквания по най-евтиният път според избраният номер. Акумулаторно захранване комплект с акумулаторни батерии. Изгодно решение за вашият хотел. Възможни са различни конфигурации.

11256.00лв. с ДДС - с поръчка

Системи за комуникация, сигурност и контрол